Oktatási feltételek – Úszás

Az oktatás állandó időpontjának kiválasztása közös megbeszélés alapján történik, melyet az oktatás eredményességének érdekében tartani kell egész tanév alatt.

Az úszásoktatás havi tandíjas, melyet hónap elején egy összegben kell fizetni. Az uszodaköltséget szintén előre kell megváltani az adott hónapra, amit a tandíjjal egyidejűleg kell rendezni. Hiányzás esetén fel nem használt uszodaköltség jóváírásra kerül a következő hónapban. Az évközi csoport létszám változás, tandíjmódosítással járhat.

Öltöztetés és oktatásra kísérés céljából a szülő igényelhet öltöztető belépőt, mely 15 alkalommal napi 2x összesen 40 perc időtartamra biztosít belépést a fürdő területére (Paskál fürdőbe ingyenesen, Csillaghegyi fürdőbe 200 Ft/alkalom). A belépőhöz letéti díjat kér a fürdő, amit időkorlát túllépés nélküli lejáratkor visszafizetnek. Amennyiben fürdőszolgáltatást kíván igénybe venni a szülő/kísérő, vagy a fürdő területén kíván tartózkodni az oktatás ideje alatt, úgy kedvezményes úszójegy váltására van lehetősége a pénztárban.

A belépők 120 perces időtartamra szólnak. 

Hiányzás esetén a tandíj visszatérítésre vagy jóváírására nincs lehetőség. Az elmaradt órák pótlására a választott csomagban foglalt keretig lehetőséget biztosítunk a tanév végéig. A pótlás csoportlétszáma a választott csomagtól függ. Ha az óra az oktató miatt marad el, annak pótlásáról az oktató köteles gondoskodni, vagy az óra díja a következő havi tandíj árába beszámításra kerül.

Hivatalos ünnepnapokon szünetel az oktatás, melyet nem pótlunk. Uszodaköltséget ezekre a napokra nem számítunk fel. Hosszú hétvége esetén, a ledolgozandó szünnap pótlásra kerül.

Egy hónapnál hosszabb hiányzás és/vagy fizetési késedelem esetén a helyet tartani nem tudjuk. Tartós kimaradás esetén, helyfoglalási díj ellenében 1 hónapig tudjuk biztosítani a helyet.

A létesítmény területén gyermek egyedül nem közlekedhet és őrizetlenül nem maradhat, a felügyeletről az óra megkezdéséig, illetve az órát követően a szülő/kísérő gondoskodik. Az oktató teljes körű felelőssége a tanóra 45 perces idejére terjed ki, azon túlmenően felügyeletet biztosítani nem tudunk a gyermek számára.

A létesítmény a házirendben és az aktuális Covid előírásokban foglaltak szerint látogatható.

Az oktatáson fertőző beteg nem vehet részt. Nem szobatiszta gyermekek részére a fürdőruha alatt úszópelenka használata kötelező.

A beiratkozással egyidejűleg a szülő/gondviselő az oktatási feltételeket tudomásul veszi és teljes egészében elfogadja. Az oktatás ezt követően kezdődhet el.