Oktatási feltételek – Úszás

Úszóiskolánkban oktatást a tanév ideje alatt végzünk, szeptembertől júniusig. A nyári szünidőben külön megbeszélés alapján vállaljuk az oktatást. Az oktatás állandó időpontjának kiválasztása közös megbeszélés alapján történik, melyet az oktatás eredményességének érdekében tartani kell.

Az úszásoktatás havi tandíjas, melyet hónap elején egy összegben kell fizetni.  Az uszodaköltséget szintén előre kell megváltani az adott hónapra, amit a tandíjjal egyidejűleg kell rendezni. Öltöztetés és oktatásra kísérés céljából a szülő igényelhet öltöztető bérletet, mely napi 2 alkalommal maximum 40 perc időtartamra biztosít ingyenes belépést a fürdő területére. A belépőhöz letéti díjat kér a fürdő, melyet időkorlát túllépés nélküli lejáratkor visszafizetnek.  Amennyiben fürdőszolgáltatást kíván igénybe venni a szülő / kísérő, vagy a fürdő területén kíván tartózkodni az oktatás ideje alatt, úgy kedvezményes úszójegy váltására van lehetősége a pénztárban. A belépők 120 perces időtartamra szólnak.

Hiányzás esetén a tandíj és a fel nem használt belépő visszatérítésre nincs lehetőség. Az elmaradt órák pótlására indokolt esetben – pl. betegség, előre bejelentett iskolai program miatti hiányzás stb.-, az elmaradt órától számított egy hónapon belül pótlási lehetőséget biztosítunk. Ha az óra az oktató miatt marad el, annak pótlásáról az oktató köteles gondoskodni, vagy az óra díja a következő havi tandíj árába beszámításra kerül. Hivatalos ünnepnapokon szünetel az oktatás, melyet nem köteles pótolni az oktató. Négynapos hosszú hétvége esetén, a szünnapnak kiadott köztes munkanap pótlásra kerül.

Egy hónapnál hosszabb hiányzás és / vagy fizetési késedelem esetén a helyet tartani nem tudjuk. Tartós kimaradás esetén, helyfoglalási díj ellenében tudjuk csak tartani a helyet.

A létesítmény területén gyermek őrizetlenül nem maradhat, a felügyeletről az óra megkezdéséig, illetve az órát követően a szülő / kísérő gondoskodik. Az oktató teljes körű felelőssége a tanóra idejében a gyermek átvételétől – átadásáig terjed. A foglalkozást követően nincs lehetőség gyermek megőrzésre, ezért kérjük a kísérők pontos érkezését a foglalkozás végén. A létesítmény a házirendben foglaltak szerint látogatható.

Az oktatáson fertőző beteg gyermek nem vehet részt. Nem szobatiszta gyermekek részére az úszópelenka használata kötelező.

A beiratkozáskor a szülő/ gondviselőnek ki kell tölteni az adatkezelési nyilatkozatokat, és teljes egészében el kell fogadnia az oktatási feltételeket. Az oktatás csak ezt követően kezdődhet el.